Management

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

Samenvatting

Ambitie

Ik wil mijn expertise en ervaring in management inzetten voor het realiseren van gedeelde doelen. Het bij elkaar brengen van talent en ervaring; innovatie door het verbinden van generaties. Management is hierbij faciliterend en inspirerend.

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Werkwijze

Management

Resultaten

Coaching & educatie

Meer resultaten

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Inspiratie

Samenvatting

 

 

Eén van mijn grootste inspirators is Leonardo da Vinci: bij hanteert de zeven principes die ik zelf ook heb omarmd:

 

1.      Nieuwsgierigheid

2.      Ervaren

3.      Waarnemen

4.      Moed;

5.      Logica&verbeelding

6.     Behendigheid

7.     Systeemdenken.

 

Management als middel om doelen te realiseren betekent vanuit verbinding en gedeelde ambities gestelde doelstellingen te bereiken. De kern hierbij wordt gevormd door een goede procesmatige aanpak en prioritering naar tijd, geld en kwaliteit en een goede organisatie en communicatie.

 

 

Werkwijze

Resultaten

Meer resultaten

Management is geen identiteit maar een rol die je vervult. Om die rol te vervullen doorloop je altijd drie fasen:

1.      Vertrouwen: weten wat je wilt en dit kunnen formuleren en voorleven

2.      Verbinden : de ambitie delen en echt verbinden zodat het een gedeelde ambitie wordt

3.      Realiseren : door samenwerken de doelen realiseren

Ondersteunende begrippen hierbij zijn Organiseren en communiceren.

Hoe dit wordt vormgegeven is afhankelijk van de grootte van het te managen proces en organisatie waarbij gebruik gemaakt worden van standaard methoden voor management van tijd, geld en kwaliteit.

 

 

In alle functies die ik bekleed (heb) ben ik altijd autonoom en zelfsturend (geweest). Gedurende ongeveer 30 jaar vervul ik ook management taken in teamprocessen. Zowel in projectteams als in de organisaties.

 

In mijn periode bij TNO heb ik me vooral ontwikkeld als projectleider en productleider. Van projectinitiatie tot en met nazorg, inclusief projectacquisitie. Zo heb ik ruim 10 jaar een continue stroom van onderzoeksprojecten voor de internationale autoindustrie (Amerika, Europa, Japan) geleid in vooral de band-wegdekinteractie waarbij ik tevens het productmanagement en kwaliteitsmanagement verzorgde.

 

Bij de Hogeschool Rotterdam ben ik één van de founding fathers van de opleiding Autotechniek en hebben we met een klein autonoom team gebouwd aan een innovatieve opleiding. Hier is de rol van projectmanagement vooral die van zelfmanagement: Korte lijnen, directe doelen en steeds weer jezelf overtreffen. Waarbij bij TNO perfectie de norm is; heb ik hier geleerd dat het juist het benaderen van de doelen de norm is. Bewust stellen van uitdagingen en behendigheid in het realiseren van de resultaten. Bovenal ook leren, delen en documenteren. Ik heb een groot aantal dictaten geschreven die ook die gelaagdheid hebben: basiskennis, toepassing en verdieping. Uiteindelijk dus de toepassing centraal vanuit het bewustzijn van de context: het waarom.

 

Binnen de opleiding ben ik coördinator van twee leerlijnen (projecten en automotive) en van het thema onderzoek binnen de opleiding. In dat laatste vervul ik de linking pin tussen de opleiding en het kenniscentrum waar ik als onderzoeksdocent projecten leid en studenten begeleid.

Management van talent is daarin vooral het faciliteren van de ontwikkeling van studenten door belevenissen te creëren. Ik heb vanuit deze rol prachtige ervaringen gehad, voorbeelden:

·        Rotterdam Automotive: Zelfsturende, naar real life vormgegeven, studentenorganisatie (ca. 100 studenten) die in 20 weken virtuele prototypes van een groene SUV hebben ontwikkeld voor een Amerikaanse opdrachtgever

·        Het ingenieursbureau: studentenleerbedrijf, naar real life vormgegeven, voor het uitvoeren van projecten voor externe opdrachtgevers

·        Het team HR GTZero: zelfsturend studentenproject om in één jaar een elektrische auto te realiseren. Hierin nam de HR deel in de ESCBO co-creatie competitie.
Het project heeft zowel in de competitie als in de verkiezing beste project van HR 2012-2013 de tweede prijs gehaald. Geroemd zijn de integratie van doelen: product (enige van de 7 teams die ook RDW goedgekeurd is en dus een kenteken heeft); studentontwikkeling (belevenis), communicatie, kennisdeling en de filosofie Samenwijs.

Mijn rol hierin was steeds: initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding en daarna coaching waarbij ik steeds als supervisor/teamcaptain een resultaatverantwoordelijkheid had.

 

Lopende projecten in lijn hiermee zijn United Mobility en Second Life Vehicle waarbij ook een krachtige onderwijsinnovatie binnen de kaders van de WEconomy wordt gerealiseerd

 

United Mobility

 

United Mobility geeft invulling aan de mobiliteit bouwend op de zekerheden in de scenario’s van de toekomst: slimmer, lichter en zuiniger en aansluitend op trends die nu al gaande zijn. United Mobility wordt ontworpen en gerealiseerd voor en door de nieuwe generatie professionals: Innovatie door het verbinden van generaties. Juist door deze innovatiekracht te mobiliseren en draagvlak te geven worden duurzame oplossingen gerealiseerd.

Door de integrale benadering van voertuig, infrastructuur en logistiek kunnen nieuwe kansen ontstaan: denk aan interstedelijke mobiliteit met qua infrastructuur goede voorzieningen voor parkeren.
Het United Mobility project is in februari 2015 gestart en heeft eind juni 2015 geresulteerd in een conceptoplossing voertuig-infrastructuur-logistiek binnen de context van de mobiliteit in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 

Second Life Vehicle (projectsupervisie samen met Ans Boersma, mederegisseur Community of Practice Future Mobility)

 

De voertuiglevenscyclus wordt voor een belangrijk deel bepaald door de levensduur van de verbrandingsmotor en de kosten/baten analyse om deze te repareren te reviseren. Daarnaast zijn er steeds strengere emissie eisen voor bijvoorbeeld stedelijke gebieden die betekenen dat oudere voertuigen daaruit geweerd worden.

Door het elektrificeren van de auto kan deze opnieuw en schoon gebruikt worden. Belangrijk hierbij is dat hierbij de economische levensduur van de auto grotendeels verstreken is. De investering in de elektrificatie in combinatie met investering in de auto kunnen gunstiger uitvallen dan het aanschaffen van een nieuwe elektrische auto.

Daarbij komt dat elektrificeren de mogelijkheid biedt iedere auto elektrisch te rijden. We hebben dit project het Second Life Vehicle project genoemd.

Het project is in februari 2015 gestart en heeft eind juni 2015 geresulteerd in een conceptoplossing van de aandrijving en catering van een Citroen HY Food Truck.

 

Alle projecten zijn  gedocumenteerd op de door mij ontwikkelde Community of Practice Future Mobility. (Mederegisseur is Ans Boersma) : Innovatie door het verbinden van generaties in de Triple Helix Onderwijs-Onderzoek-Praktijk. Vanuit het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie.
De bijbehorende wiki omgeving waarop de digitale community van de CoP Future Mobility is vormgegeven heeft de volgende takken: Projecten, Onderwijs, Netwerk, Media en literatuur en Nieuwslinks.

 

In mijn huidige functie combineer management, inhoudelijke ontwikkeling en het faciliteren en coördineren van een nationaal/regionaal netwerk.

 

Management leaflet

 

Links

Referenties

 

 

HR GTZero magazine (door studenten)

Leaflet Samenwijs

Leaflet I-College

Leaflet CoP Future Mobility

Leaflet United Mobility project

Leaflet Second Life Vehicle

 

Recente publicaties lopende projecten United Mobility, Second Life Vehicle en de CoP Future Mobility

·        Studenten ontwerpen hun toekomstige mobiliteit (30 april 2015)

·        United Mobility en Second Life Vehicle, van concept naar realisatie (8 september 2015)

·        Nieuwe Business Modellen (NBM) stappenplan (2 oktober 2015)

·        Samenwijs en verder: Innovatie door het verbinden van generaties in de Triple Helix Onderwijs-Onderzoek-Praktijk en de Community of Practice Future Mobility (15 oktober 2015)