Cross overs en Integrale Mobiliteit

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

Samenvatting

Ambitie

Het levensdoel is ‘Levenskunst’, in de betekenis van de verkenning, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke talenten in harmonie met dierbaren en de maatschappij.

 

Op deze pagina met het thema INTEGRALE MOBILITEIT

 

NB: Duurzame slimme mobiliteit is een oplossing bedacht vanuit de benadering Integrale mobiliteit.

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Werkwijze

Management

Resultaten

Coaching & educatie

Meer resultaten

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Inspiratie

Samenvatting

 

 

In de onderwijsvisies en ook elders wordt vaak gesproken over multidisciplinaire projecten: zet een vormgever, een technicus en econoom bij elkaar om samen een product te ontwikkelen. De uitdaging is dat ze elkaar begrijpen en kunnen synchroniseren om tot een goed gezamenlijk resultaat te komen. Maar wat als we dat omdraaien: als iemand die disciplines in zich verenigd, wat dan? Dat noem ik cross overs; waarin ik in mijn geval meerdere talenten parallel en samengesteld inzet. Bijvoorbeeld

·        design, technology, management en coaching

·        techniek, vormgeving en economie

·        Management, coaching en onderwijsontwikkeling

·        poezie, beeldende kunst en vormgeving

·       dans, poezie en beeldende kunst

 

Cross overs zijn multi talent projecten vanuit één kern.

 

Op deze pagina focus ik op het thema Integrale Mobiliteit waarin ik al ongeveer 25 jaar werkzaam ben in de breedte en de diepte.

Cross overs zijn succesvol omdat ik steeds het gehele gebied aanpak door doen, verbinden en managen.

De samengestelde defintie van Integrale Mobiliteit (Future Mobility) is als volgt:

  1. Integrale Mobiliteit beantwoordt de vraag hoe de mobiliteit in de toekomst gerealiseerd kan worden binnen de kaders van mens, milieu en economie (people, planet, profit).
  2. Integrale Mobiliteit ontwerpt deze oplossingen voor de toekomst door een benadering van mobiliteit waarin de functies vanuit infrastructuur, logistiek en voertuigen worden geïntegreerd.
  3. Integrale Mobiliteit ontwikkelt daarbij de plannen om vanaf nu de juiste stappen te zetten om de oplossingen te realiseren.
  4. Integrale Mobiliteit voert aansluitend hierop onderzoek en ontwikkeling op subsystemen die op korte of langere termijn, maar passend in de toekomstige mobiliteitssystemen, geïmplementeerd (kunnen) worden

Werkwijze

Resultaten Integrale Mobiliteit

Meer resultaten

Iedere discipline moet een zekere mate van volwassenheid hebben alvorens cross overs kunnen plaats vinden. Volwassenheid bereik je door passie en toewijding monodisciplinair: aldus heb ik op al mijn talenten me in de breedte ontwikkeld:

·        Vormgeving

·        Technologie

·        Management

·        Coaching

·        Economie/Marketing

·        Onderwijsontwikkeling

·        Schrijven: vele rapporten en teksten

·        Beeldende kunst (teken/schildertechnieken (alle klassieke), modelmaken)

·        Poezie (honderden gedichten, één poëziebundel)

·        Dans (25 jaar danservaring)

 

De werkwijze in cross overs komt op meerdere niveaus tot zijn recht. In projecten van beperkte schaal kan het hele traject in één hand gerealiseerd worden. Bij grotere projecten is voor de eerste fasen (tot en met de definitiefase)  van belang en daarna het mee  kunnen denken en verbindingen leggen.

 

 

Op deze pagina focus ik op het thema Integrale Mobiliteit waarin ik al ongeveer 25 jaar werkzaam ben in de breedte en de diepte.

 

In mijn periode bij TNO Automotive met de volgende ‘high ligths’:

·        10 jaar project en product management en ontwikkeling band-wegdekinteractie onderzoek gericht op de actieve voertuigveiligheid.
Het onderzoek is uitgevoerd voor de internationale auto industrie en overheden.

·        Ontwikkeling verbindende modellen tussen automotive en road technology (diverse publicaties en patent op algoritme voor friction monitoring)

·        Ontwikkeling concept Vehicle Infrastructure Related Safety Technology (VIRST) waarmee door middel van integratie van band-wegdek, voertuig en verkeersmodellen een objectieve voorspelling gedaan kan worden van de actuele verkeersveiligheid ten behoeve van verkeersmanagement en onderhoudsplanning

 

In mijn periode bij de Hogeschool Rotterdam met de volgende highlights:

·        Studentenprojecten Toekomstige Mobiliteit
Projectontwikkeling met externe opdrachtgevers meestal in de context van de stadsregio Rotterdam

·        Cursus Toekomstige Mobiliteit
Hierin het hele traject van scenario onderzoek tot en met ontwerp en realisatie van de integrale mobiliteitsoplossing

·        Cursus Voertuigtechnisch Ontwerpen.
Het hele (methodische) ontwerpproces 

·        eMobility-lab project
Hiermee heb ik binnen het thema Veiligheid de Electric Vehicle Packaging Tool ontwikkeld.

·        Lid van de techniek visie groep bij de toekomstverkenning Mobiliteit van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. De publicatie ‘het vervoer van morgen begint vandaag’ is een richtinggevend document voor toekomstig beleid.

·        Ontwikkeling Community of Practice Future Mobility

·       Projectontwikkeling en realisatie Open Source Green Vehicle voor een Amerikaanse opdrachtgever.

·       Projectontwikkeling en realisatie Electric Sports Car Build Off (Team HR GTZero)

·       Projectontwikkeling en realisatie United Mobility en Second Life Vehicle project waarin kennisdeling en ontwikkeling wordt gerealiseerd met als gezamenlijk doel de belevenis van het innoveren.

 

Privé projecten: zie pagina Ontwerpen

 

Visie Coöperatieve Mobiliteit

 

Links

Referenties

Zie onder andere pagina Coaching en educatie

Kunst: http://www.roelandhogt.nl/

 

 

·        Vervoer van morgen begint vandaag; Stichting Toekomstbeeld der Techniek; 2013

·        Community of Practice Future Mobility