Over mij

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

Samenvatting

Ambitie

De website gaat al over mij.

 

Daarom hier een stuk, de proloog, van het boek Samenwijs in ontwikkeling.

Over mijn ambitie, mijn resultaten of wellicht dat wat beiden verbindt: het vertrouwen in het goede dat mij gegeven is en wordt en het levensgeluk om dat ook op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier te verbinden met mijn omgeving.

 

Ontwerpen

Het gedicht

Technologie

De proloog

Management

 

 

Coaching & educatie

 

 

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Het gedicht

Samenvatting

 

 

In stilte, suizen, ruisen

fluisteren

in stilte

zonder woorden, zonder gedachten

zonder stemmen in mijn hoofd

 

als het stil kan zijn

als je daarin de stilte kan vinden

en je je ogen sluit

dan wordt de waarheid onbewust geschreven.

 

 

Met vertrouwen, verbinden en realiseren als kern van Samenwijs wil ik op deze pagina heel persoonlijk de proloog van het boek Samenwijs (in ontwikkeling)  delen. Ik heb het geschreven zonder te denken over wat ik aan het schrijven was. Met verwondering en een intens gelukkig gevoel.

Als ik mag kiezen wat ik met deze site mag bereiken: laat het dan vooral een ‘hart-verbonden’ geluk zijn!

 

De proloog van Samenwijs

Dit is het verhaal van zonlicht en water. Zonlicht en water. De warmte van de zon laat het water verdampen en opstijgen. Bij koelte daalt het weer in water op de aarde neer. Deze cyclus herhaalt zich vanuit de kern van de aarde en maakt leven mogelijk.

Leven ontstaat door transformatie van een kiem.

Iedere kiem, ieder zaadje, ieder leven groeit en bloeit met de cyclus van het zonlicht en water.

Leven is energie. Is de verbinding tussen het aardse en de zon.

Leven is ook bewustzijn en de verbinding tussen de ziel en de eenheid[1].

De ziel vormt de essentie, de kern van het leven.

Het leven vanuit deze kern in verbinding met de eenheid en in verbinding met de aarde creëert een stroom waarin de transformatie plaats vindt van zuivere inspiratie, zielentalent en aardse energie naar scheppingen, naar creaties.

Creaties op deze manier zijn zielencreaties, zijn zuivere creaties tastbaar met de aardse energie.

Creaties zo ontstaan op persoonlijk niveau resoneren met de zuivere  frequenties van anderen. Zo kan muziek, een stem, een vorm een beeld resoneren op een zuivere frequentie die we allen hebben.

 

Deze zuivere  frequentie horen en voelen we in stilte en transformeren we met ons persoonlijke talent. Dat persoonlijke talent, of de persoonlijke talenten, getransformeerd in een zuivere frequentie naar de aardse werkelijkheid noem ik de creërende elementen.

 

Ieder heeft deze in zich.

Je hoeft ze alleen maar in stilte te ontvangen. Te ontvangen en te vertrouwen op de goede weg naar de creatie. Ieder van ons heeft dat, soms verborgen onder lagen van patronen en overtuigingen. Maar ieder van ons heeft dat. Als we dit ontdekken en samenbrengen ontstaat er een andere energie en een nieuwe aarde.

 

Vertrouwen in de eenheid en de goede kracht los van in welke vorm deze zich openbaart. We kunnen één zijn in vertrouwen en daarmee resoneren in elkaars creatie.

Als we kunnen resoneren in elkaars creatie versterken deze creaties elkaar. Evenzo indien persoonlijke talenten in de persoon zelf of onderling resoneren versterken deze elkaar: samenwijs

 

Het is een lofzang aan dat wat kan zijn!

 

 

 

 

Het is dat waarbij we de waarheid herkennen in onze ziel en we deze leren ervaren.

Van iedere ervaring leren we en versterkt het geloof zich.

In blijmoedigheid wordt voorafgaand aan het denken iets nieuws geboren. Wordt voorafgaand aan het denken iets nieuws geschapen.

 

Die gedachte is als een droom. Zodra deze ontstaat, kunnen we deze in puurheid ervaren en observeren tot de droom ons het verhaal heeft verteld. Luisteren naar dromen is luisteren naar de innerlijke stem. Het is de kracht van de kwetsbare gedachte.

Als de kwetsbare gedachte er mag zijn en omarmd wordt zal deze groeien.

Dat is creativiteit. Het is een product van vertrouwen. Het is een product van geloof in de zuivere  voorzienigheid.

 

De creativiteit als pure gedachte versmelt met de vaardigheid en het talent om dit tastbaar te maken. Tastbaar maken is een ambacht. Een ambacht is wat men leert door toewijding en tijd.

Een schilder kan niet zonder het beheersen van penseel en verf. Een schrijver kan niet zonder het beheersen van taal. Een ingenieur kan niet zonder technische kennis. Ieder beroep en iedere vaardigheid in de ruimste zin van het woord is een ambacht.

 

De overgave aan de zuivere  voorzienigheid en het vinden van onze zielenmissie, ons dharma, wordt ook wel gekoppeld aan flow. Flow is hierbij het opgaan in een activiteit waarbij ons talent wordt aangesproken en het vertouwen in het resultaat.

Bij dit alles verandert tijd van een absoluut naar een relatief begrip.

Alles wat dan ontstaat is tijdloos: Tijdloze schoonheid

Op dat moment gaan al onze gedachten en kracht naar het nu. Dat is de kracht van het nu zoals dit door Eckhart Tolle is beschreven.

 

Het is het loslaten van verleden en toekomst zodat alles in het heden kan zijn.

Het is een liefdevolle overgave aan het leven.

Hoe dit zich uit en vormt is persoonlijk

De ervaring is universeel.

 

Het zijn de creërende elementen.

Die jou, die van mij. Van iedereen!

 

Hoe iemands leven zich vormt is van veel factoren afhankelijk. De wijze ziel in ons zal zich in kwetsbaarheid willen verbinden met het aardse leven. In vertrouwen en met technieken en vaardigheden. Talenten ontwikkelen zich in vertrouwen dat de ziel er mag zijn.

Ik heb een gezegend leven waarin ik mijn talenten heb mogen ontdekken in het vertrouwen dat me gegeven is. Ik heb ook de energie en het uithoudingsvermogen om deze te kunnen ontwikkelen en bovenal heb ik steeds de gelukzaligheid van het proces ervaren.

Onafhankelijk van wat het gekoppelde ambacht is.

Steeds is er de keten van vertrouwen naar visie/idee/inspiratie en van idee naar creatie.

Het kunnen doorlopen van deze keten vraagt naast vertrouwen om kennis en vaardigheden in combinatie met de beheersing van het creatieproces.

 

 

Zo is er is de bron, een kern van waaruit we allemaal zijn gestart en gegroeid. Deze bron, is een bron met energie en kracht. Als een rivier die ergens begint en zich vervolgens steeds meer samenvoegt met andere stromen en uiteindelijke zeeën en oceanen vormt. Hierin zijn we niets maar tegelijk ook alles.

Ieder mens hoe jong of hoe oud draagt dit met zich mee. Het leven is een weg vol belevenissen waarbij ieder het geluk zoekt. Wat is geluk, wat is leven, wat maakt het leven? Is het materieel, spiritueel, sociaal? Een combinatie ervan en hoe dan?

Hoe creëer je je leven?

 

Er zijn vele woorden over geschreven maar voor mij bestaat dit uit drie elementen: Vertrouwen, Verbinden en Realiseren.

 

Vertrouwen is verbonden met weten wie we zijn en wat ons aan talenten gegeven is. Vertouwen staat voor ons zelf bewust zijn. Het koestert onze kern en weet dat dat een veilig baken is in ons leven.

 

Verbinden heeft te maken met het delen en samenvoegen. Alles in één en één in alles. Wanneer individuen of groepen in vertrouwen verbinden ontstaat 'chemie of magie'. Het verbinden zorgt voor reflectie, intervisie en een gedeelde missie. Een verlangen om een gezamenlijk pad te bewandelen!

 

Realiseren is het volgende  namelijk het formuleren van de ambitie en daarmee doelstellingen. Er ontstaan plannen en vervolgens weer de resultaten.

 

Resultaten versterken het vertrouwen en de verbinding. Het is een cyclisch proces dat vanaf onze geboorte vorm geeft aan wie we zijn.

 

De persoonlijke ontwikkeling is verdeeld over de drie delen vertrouwen, verbinden en realiseren ook te benoemen als een spirituele, emotionele en intellectuele ontwikkeling. En in lijn hiermee versterken deze elkaar. Sterker: we kunnen niet anders dan ze samen benaderen!

 

Samen is de kern.

Waar individuen een gezamenlijkheid vinden kunnen ze samen groeien.

Dat is samenwijs

 

Roeland Hogt

8 oktober 2013

Links

Referenties

 

 

Leaflet Samenwijs

Leaflet I-College

Publicatie Samenwijs en verder

 [1] Eenheid in algemene bewoordingen: daar we elkaar vinden. Ook te lezen als de goddelijkheid.