Technologie

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

Samenvatting

Ambitie

Mijn ambitie is technologische innovaties te bereiken vanuit mijzelf maar vooral door het verbinden van generaties. Hierbij hebben duurzame technologieën mijn voorkeur: duurzame mobiliteit en waterstoftechnologie

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Werkwijze

Management

Resultaten

Coaching & educatie

Meer resultaten

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Inspiratie

Samenvatting

 

 

Creativiteit en de drive om te innoveren is een aangeboren eigenschap die zich bij mij al vroeg openbaarde. Het is juist ook dat wat mij een enorm plezier geeft. De brug van jonge uitvinder naar technisch professional is gebouwd uit vele elementen ervaring.  Vanaf mijn 15de hebben deze zich gefocust op het automotive vakgebied dat juist boeiend is omdat multidisciplinaire techniek zich verbindt met functionaliteit en vormgeving.

 

Met als één van mijn inspirators Leonardo da Vinci is technologie voor mij een onmisbaar element tussen fantasie beelden en werkelijkheid. Ik ben een breed opgeleid en ervaren technicus met een sterke basis in methodisch denken en technisch onderzoek. Mijn kracht hiermee is ook dat ik systemen kan decomponeren tot functies en werkwijzen en hiermee een systeembeschrijving kan realiseren en daarmee complex modellen en berekeningen kan opbouwen. Vanaf de andere kant ook het vanuit de functie via een methodisch en gefaseerd ontwerpproces komen tot technische oplossingen.

Competenties, kennis en vaardigheden bepalen hiermee het niveau van het eindresultaat.

Werkwijze

Resultaten

Meer resultaten

Het beheersen van het proces van vraag naar productrealisatie alsmede de kennis van de technologie en werking als ook het kunnen uitdiepen door middel van toegepast (en wetenschappelijk) onderzoek maken mij aan de ene kant een automotive specialist en andere kant dus een technisch generalist.

Mijn functies: van technisch ambtenaar naar wetenschappelijk medewerker en via Hogeschooldocent tot onderzoeksdocent en linking pin tussen onderwijs, bedrijven en toegepast onderzoek.

Techniek is niet alleen product, het is meer nog het resultaat van gedeelde kennis en vaardigheden. En dus ook het schrijven over techniek met systeemdenken en methodisch ontwerpen als ruggengraat.

 

 

Onderzoek band-wegdekinteractie

Eén van mijn eerste taken na mijn afstuderen was het ontwikkelen van nieuwe dataverwerkingssoftware (en later ook doorontwikkeling van besturingssoftware en data-acquisitiesoftware) van de bandenmeetwagen. De bandenmeetwagen is een uniek rijdend laboratorium waarin in een geautomatiseerd proces het werkgebied van banden en wegdekken wordt doorgemeten gerelateerd aan de krachten en momenten bepalend voor het voertuigdynamisch gedrag (aandrijven, remmen, sturen).  Bij het ontwikkelen van de software heb ik vergaande automatisering en een gesloten datastromen gerealiseerd.

 

Voertuigdynamica onderzoek

In mijn TNO periode (met name de eerste jaren daarin) was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van de metingen en het hele proces tot en met de oplevering van de verwerkte resultaten. Ook hiervoor heb ik veel software ontwikkeld.

Bij de Hogeschool Rotterdam heb ik het deel voertuigdynamica in de opleiding vormgegeven, door het ontwikkelen van de theorielijn en een aantal voertuigdynamica simulatiemodellen. De meest recente ontwikkeling is die van de Electric Vehicle Packaging Tool (EVPT) waarmee snel, betrouwbaar en eenvoudig beoordeeld kan worden wat de effecten zijn van met name de batterijpackaging op het laterale gedrag van elektrische voertuigen

 

Voertuigontwikkeling

Mijn ervaring in de voertuigontwikkeling ligt vooral in idee ontwikkeling en definitie. Dus van vraag naar een gedimensioneerd ontwerp met een basis constructieve uitwerking..

Bij de Hogeschool Rotterdam heb ik samen met studenten voertuigontwikkelingsprojecten doorlopen. Deels in de rol van de projectbegeleiding (waaronder vele projecten toekomstige mobiliteit) maar ook met initiatie en definitie en vervolgens de coaching van de studenten in de verdere ontwikkeling (waaronder Open Source Green Vehicle (zie ook leaflet design), Future Urban Mobiliy, Rotor motor, diverse concepten micro mobiliteit).

Een bijzonder project waarbij (met mijzelf in de rol van teamcaptain/supervisor) een geheel elektrisch voertuig is gerealiseerd is het ESCBO project (Electric Sports Car Build Off, georganiseerd en gesponsord door Siemens).

Daaropvolgend zijn in 2015 de projecten United Mobility en Second Life Vehicle gestart. In deze projecten worden echte producten ontwikkeld en gerealiseerd. Alle kennis wordt gedeeld op de Community of Practice Future Mobility

 

Bij de Hogeschool Rotterdam heb ik een groot aantal readers ontwikkeld: aandrijving (van conventioneel tot en met de nieuwste ontwikkelingen), voertuigdynamica, Aerodynamica en stromingsleer, Wielophanging, Remsystemen, Ontwerpmethoden. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de automotive en projectenleerlijn en onderzoek binnen de opleiding.

Bij de ontwikkeling met en voor studenten vind ik heb belangrijk om ook zelf de concrete ervaring te hebben parallel aan het overdragen van de theoretisch en methodische kennis. Dat betekent dat ik altijd minimaal tot en met de dimensionering methoden en tools (in Excel of Matlab) heb ontwikkeld, zoals dimensioneren van de aandrijflijn en haar componenten (koppeling (mechanisch/hydrodynamisch), wisselbak/transmissie (conventioneel, planetair, riem), kruiskoppeling, differentieel, brandstofcellen, batterijen, elektromotor, hybride aandrijving), voertuigdynamica (verticaal en horizontaal, dimensioneren remsysteem en wielophanging), Aerodynamica (gerelateerd aan krachten/momenten, warmte en geluid).

 

Vanuit mijn functie bij Noorderpoort draag ik bij aan de nieuwe (landelijke) standaard in andere waterstoftechnologie en duurzame stadslogistiek.

 

 

Portfolio Technologie

Links

Referenties

 

Publicaties

  • Jordens, Walter Gerritsen, Martin Wennink, Will we be able to predict the braking distance?, PIARC World Road Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, 1999
  • R.M.M. Hogt, W. Gerritsen, R.A.P. Jordens, P.M. Wennink, From texture to braking deceleration, proceedings SURF 2000, Nantes, France, May 2000
  • R.M.M.Hogt; Verplaats je in de stad van de toekomst, Visie op thema Future Mobility bij de Hogeschool Rotterdam; Hogeschool Rotterdam, 2009
  • R.M.M.Hogt; Boek mobiliteitssymposium RDM Campus, 2010
  • R.M.M.Hogt e.a.; Electric Vehicle Packaging Tool; EEVC 2012 Brussel; november 2012  (niet direct opvraagbaar)
  • R.M.M.Hogt e.a.; Electric Vehicle Packaging Tool, application and validation; EVS27 Barcelona; november 2013  (niet direct opvraagbaar)
  • Onderzoeksrapporten TNO (periode 1990-2003) zijn vertrouwelijk en daarom niet op deze lijst vermeld.
  • HRGTZero Magazine (door studenten)

 

Patenten

  • TNO [NL]; HOGT ROELAND MICHAEL MARIA [NL]; VEHICLE CONTROL MAKING USE OF A ROAD SURFACE TIRE INTERACTING MODEL; WO2004016485; 2002

·        Lee; David Warren (Los Angeles, CA), Hogt; Roeland M. M. (Woerden, NL); HYBRID ELECTRIC VEHICLE; US2011120787; 2008

 

Readers Hogeschool Rotterdam: (niet direct opvraagbaar)

·        Reader voertuigontwerpen en mindmaps

·        Reader aandrijving en bijlage

·        Reader alternatieve aandrijving en bijlage

·        Reader nieuwe generatie aandrijvingen

·        Reader wielophanging

·        Reader voertuigdynamica

·        Reader ontwerpen remsystemen

·        Reader aerodynamica en bijlage