Roeland Hogt zegt welkom!

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

 

The creating elements

Ambitie

·        De verkenning, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke talenten in harmonie met dierbaren en de maatschappij.

Kijk en beweeg in de richting van je dromen

·        Bruggen bouwen tussen mensen, disciplines en organisaties, in het bijzonder in de opleiding van de nieuwe generatie professionals in duurzame, slimme mobiliteit en de energietransitie (waterstoftechnologie)
Innovatie door het verbinden van generaties

·        Het verbinden van de ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie op nationaal niveau in het MBO en HBO onderwijs

·        Het leven van ‘the creating elements in professie en daarnaast ontwerpen, schilderen, dansen en dichten.

 

 

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Roeland Hogt

Management

The elements, de thema's

Coaching & educatie

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Inspiratie

The creating elements

 

 

Je bent wat je diepe, bezielende wens is

Zoals je wens is. zal je wil zijn

Zoals je wil is, zullen je daden zijn

Zoals je daden zijn, zal je lot zijn

 

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5

 

Het verbinden van talenten en disciplines versterkt de kracht van de creatie: Dat zijn 'The creating elements' of is  ‘de Levenskunst’ in de betekenis van de verkenning, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke talenten in harmonie met dierbaren en de maatschappij.

Er zijn hierbij twee sporen te onderscheiden:

1.            Mijn persoonlijke ontwikkeling en inzet

2.            Het verbinden van talenten, mensen en generaties

Voor mijn  persoonlijke ontwikkeling en inzet zijn de professionele thema's: Ontwerpen, Technologie, Management en Coaching&educatie.

De cross overs in (integrale) duurzame slimme mobiliteit en energietransitie staan voor het verbinden van talenten.

 

104-0461_IMG_crop

Roeland Hogt (1965)

The elements, de thema's

Sinds 2016 co-ouderschap, drie dochters.

 

Een goede vriend Alje Bosma heeft me als volgt omschreven voor een boek over de RDM Campus (www.rdmcampus.nl))

Kunstenaar, ontwerper en onderzoeker. Authentiek. Oog voor het detail en het grotere geheel. Uiterst gedreven om het beste uit zichzelf en iedere situatie te halen. Continu analyserend om zichzelf te verbeteren, te vernieuwen, te ontwikkelen.

 

Mijn 'artiesten'naam is Fabulo.

 

Nu:

·        Practor Automotive en thema coördinator onderwijsinnovatie waterstoftechnologie

·        Onderwijsinnovatie Learning communities

·        Onderwijsinnovatie Leven Lang Ontwikkelen

·        Vanuit Noorderpoort voor ROC’s N-NL

·        In samenwerking met kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Zie:

o   http://duurzameslimmemobiliteit.nl/

o   https://energycollege.org/

o   https://hivemobility.nl/

 

 

Hiervoor:

·        Hogeschooldocent en onderzoeksdocent Automotive&mobility engineering en design bij de Hogeschool Rotterdam (HR)

·        Onderwijs innovator (Samenwijs)

·        Ontwikkeling (bij de HR) en mederegisseur van de Community of Practice Future Mobility (RDM Centre of Expertise)

·        Ontwerper bij Fabulo Design

·        Projectontwikkelaar verbindende projecten.

·        Projectleider/wetenschappelijk medewerker bij TNO (Automotive) voor de internationale auto industrie

 

Opleiding:

·        Automotive engineering met nu specialisatie in duurzame en slimme mobiliteit

·        Professional master management, innovatie en verandering.

·        Coaching en educatie

·        Onderwijsinnovatie

·        Management

·        Marketing

·        Organisatiekunde

·        Kunstacademie

 

 

·        Ontwerpen: Automotive en mobility design met een sidestep naar interieur architectuur en kunst.
Tevens het ontwerpen van concepten en innovaties voor coaching en educatie: bedenker en ontwikkelaar van Samenwijs. 

·        Technologie: Automotive research projecten (focus op voertuigdynamica) voor de internationale automobielindustrie. Voertuig design, engineering en prototyping.

·        Management: op projecten, producten, marketing en organisaties in R&D en educatieve organisaties.
Ontwikkelaar en (mede)regisseur van de Community of Practice Future Mobility.

·        Coaching & educatiie : Student talentontwikkeling door samenwerking en co-creatie, uitwisseling en verspreiding van vaardigheden, kennis en competenties

·        Cross overs
Verbindende projecten binnen de filosofie van Samenwijs (Vertrouwen, Verbinden, Realiseren)

Samenwijs is samen creëren uitgaande van gelijkwaardigheid en wederzijds belang van alle betrokkenen. Samenwijs ondersteunt de zelfbewuste authentieke ontwikkeling van individuen, organisaties en maatschappij. Samenwijs creëert belevenissen.

 

Van het 'boek' Samenwijs in ontwikkeling is op 15 oktober 2015 een publicatie verschenen op de Onderwijsparade van de Hogeschool Rotterdam.

 

Ontwikkeling en realisatie practoraat Automotive, waterstoftechnologie en Leven Lang Ontwikkelen:

·        Publicatie practorale rede

·        Onderzoeksrapport practorale rede

·        Leaflet onderwijsplan Waterstoftechnologie

·        Publicatie Leven Lang Ontwikkelen in Waterstoftechnologie

 

Naast deze hoofdthema's zijn andere passies:

·        Beeldende kunst:  Schilderijen, tekeningen, sculpturen, zie www.roelandhogt.nl 

·        Dans: Salsa en Argentijnse tango

·       Poezie: Gedichtenbundel: vrije wachters

 

Links

Referenties

Linked in profiel

 

 

 

Zie onderliggende pagina's

 

web counter